HaCkEd By GeNErAL HaCkEr just for fun RXR hackerQQ:2132624233

A tanulókörök (és így az Anya Tanoda) főbb alapgondolata (is), hogy tagjai nem csak beszélnek, hanem tesznek is. Legyen szó bármiről. Egy közös ügyről, célról vagy szükséges változtatásról. Ez a riport terveim szerint csupán az első. Keresem és sorba járom azokat a pedagógus, szülő vagy egyszerűen csak elhivatott embertársaim, akiknek munkássága példa értékű az oktatás […]

Kreatív szabadság

2016-04-18

Hello world!

Svéd “anya” 2.

2016-03-07

Ahogy a változással együtt haladni, éppúgy a gyerekek igényeihez igazodva tanítani is rendkívül egyszerűvé teszi a dolgokat.  Szükséges felismerni, hogy a felülről leosztott tudás nem rejti magában a kíváncsiság felébresztésének lehetőségét. A diákok csupán szemlélői az oktatási folyamatnak, nem pedig részesei, melynek köszönhetően alulmotiváltakká válnak. Az oktatás tartalma elszakad a mindennapoktól, így az ismeretek elsajátítása […]

Svéd “anya” 1.

2016-03-04

Újra kell értelmezni a kreativitás és a szabadság fogalmát. A kreativitás lehetőség, a szabadság felelősség. Mi döntünk, hogy a régihez ragaszkodva roppanunk össze az állandósság súlya alatt, vagy a változás természetességén haladunk könnyedén a megoldás felé. Ma egy viszonylagos nyugtalanságban élünk. Félünk elengedni azt, ami múlni akar, mivel még nem làtjuk, csak érezzük az újat. […]

Saját kedvünkért folytatott tanulási lehetőséget. A figyelem központjában a tudásvágy felébresztése áll. A tanulókör több részből tevődik össze. Ezek tulajdonképpen fórumok, amelyekben a résztvevők segíthetnek egymásnak, megoszthatják tapasztalataikat, elsajátított tudásukat másokkal, hogy közösen változtathassanak nézőpontjaikon, hogy véleményt tudjanak formálni különböző kérdésekben, felvethessék különböző véleményeiket, új nézőpontra, új véleményre találjanak, megújíthassák, felfrissíthessék gondolkodásukat. A tanulókör tehát […]

Egy korábbi bejegyzésemben említettem meg, hogy az Anya Tanodában nem mint oktató vagy tanár, hanem mint facilitátor vagyok JELEN. A facilitáció folyamatsegítés. Olyan tevékenység, amelynek során a csoportot átsegítem egy folyamaton, problémán vagy változáson, úgy hogy a csoport minden tagját bátorítom az aktív részvételre. Ez a módszer azon a megközelítésen alapszik, hogy a csoport minden […]

Kedves szülő társaim! Összeírtam még pár gondolatot a dráma oktatásról a művészetpedagógia nyomvonalán továbbhaladva, hogy kicsit megkönnyítsen az iskolaválasztást és meglebbentsem a nyílt napok rózsaszín fátylát. A művészeti oktatás a nemzeti alaptanterv része, tehát nyugodt szívvel alkalmazhatnák az állami iskolák is. Van is rá kezdeményezés vagy inkább próbálkozás. Egy-egy elhívatottabb alsós tanár a kitanulva a […]

Egy Vekerdy Tamás gondolattal kívánok szép hétvégét. Böngésszetek egy kicsit és menjetek el az iskolai nyílt napokra. Szánjatok időt az iskola választásra, hiszen évekre hoztok meg egy olyan döntést, mely egy életre szól! “A modern iskola nem tanít, mert ott a tanulás a fontos. A finn iskolában létezik ugyan alaptanterv, de van mellette egy miniszteri […]

“A művészetpedagógia valamennyi ágának közös vonása  gyakorlat- és tevékenységközpontúság. Az egyes művészetek formáló eljárásainak, kifejezésmódjának játékos elsajátítása,  a készségfejlesztés leginkább örömteli módja. Ugyanakkor a művészeti nevelés mellett teret kell adni a művészettel nevelésnek is.” Hogyan lehet a művészettel nevelni? 1. Felhasználhatjuk a művészeti alkotásokat (legyen az irodalmi, képzőművészeti, színművészeti, fotó-, táncművészeti vagy kortárs alkotás) egy-egy […]