Svéd “anya” 2.

2016-03-07

Ahogy a változással együtt haladni, éppúgy a gyerekek igényeihez igazodva tanítani is rendkívül egyszerűvé teszi a dolgokat. 

Szükséges felismerni, hogy a felülről leosztott tudás nem rejti magában a kíváncsiság felébresztésének lehetőségét. A diákok csupán szemlélői az oktatási folyamatnak, nem pedig részesei, melynek köszönhetően alulmotiváltakká válnak. Az oktatás tartalma elszakad a mindennapoktól, így az ismeretek elsajátítása látszólag hasztalanná lesz, értelmét veszti.

 

 

A tanulóköri munka egy élénk és igen aktív folyamat. A tudást cselekvéshez, valós gyakorlati megoldásokhoz, társadalmi változáshoz és kreativitáshoz köti.

Alapelvei:

 • Kötetlenség, egyenlőség, demokrácia
 • Tapasztalat, együttműködés
 • Baráti szellem
 • Kölcsönösen osztott és meghatározott célok
 • Együttes munka
 • Egymás segítése
 • Közös munka eredményeinek és buktatóinak megosztása
 • Szabadság és felelősség
 • A tagok maguk felelősek azért, hogy miként működnek és hogyan viszik véghez a céljaikat
 • A felelősség nem adható át, mert az súlyosan sértené a tanulókör szabadságát
 • Folytonosság, tervezés, aktív részvétel

Hangsúlyos a résztvevők közötti egyenlőség. A tanulókörök tartalma és formája a körülményektől függ és azokhoz természetes módon alkalmazkodik.

Jellemzői:

 • Személyes elköteleződésen alapuló önkéntes részvétel
 • Együvé tartozás érzése
 • Nincsenek belépési feltételek
 • Nincs vizsga
 • Heti egy találkozó
 • Délutáni, esti elfoglaltság
 • Körvezető nem feltétlenül szakember a témában, de jó szervező
 • Oldott légkör
 • Egyenlő arányú aktivitás
 • Tág tartalmi keretek

A résztvevők inkább tesznek az ügyért, mint csak beszélnek! 

Egy tanulókör létrehozása és vezetése lehetőség arra, hogy ellensúlyozzuk a rendszer negatív tényezőit, valóban tanítsunk, ne csak leadjuk a tananyagot, sikereket érjünk el pedagógusként, ne égjünk ki, enyhítsük a nyomást, kíváncsiságtól csillogó gyerek szemeket lássunk, motiváljunk és értelmet adjunk!

Egy tanulókör célra szabható, így nem csak az intézményen kívül van létjogosultsága. Gimnáziumi körökből, tudok példát hozni a módszer főbb elemeinek hatékony és sikeres átültetésére. Matematika órán kör alakú asztallal, számítógépekkel, klikk támogatás nélkül, csak az iskolában fellelhető eszközök és központilag meghatározott tananyag újra gondolásával, a gyerekek igényeinek felismerésével, közösen megfogalmazott célokkal, sok évtizedes tanári múlt után sem múló elhivatottsággal mindez létrehozható és megoldható. Épp ezért bátorítanék minden oktatásban jelen levő és szerepet vállaló pedagógust -legyen az állami, alternatív vagy magán szektor-, hogy ne csak várjon, elszenvedjen, hanem valóban tegyen is és változtasson. Merjük élvezni a tanítást, hogy élvezet legyen a tanulás!

Bocsánat, de a bejegyzéshez egyelőre nem lehet hozzászólni.