Saját kedvünkért folytatott tanulási lehetőséget. A figyelem központjában a tudásvágy felébresztése áll.

A tanulókör több részből tevődik össze. Ezek tulajdonképpen fórumok, amelyekben a résztvevők segíthetnek egymásnak, megoszthatják tapasztalataikat, elsajátított tudásukat másokkal, hogy közösen változtathassanak nézőpontjaikon, hogy véleményt tudjanak formálni különböző kérdésekben, felvethessék különböző véleményeiket, új nézőpontra, új véleményre találjanak, megújíthassák, felfrissíthessék gondolkodásukat.

A tanulókör tehát a fenti folyamatok ismeretében egyedülálló pedagógiai módszert jelent. Szemben áll a hierarchikus modellen alapuló hagyományos oktatással, amelyben a tanár áll a csúcson és a tudás birtokosaként osztja le ismereteit a diákokra. A tanulókör interakciót céloz meg, amiben minden résztvevő fél egyenlő. A kör-vezető ugyanúgy része a csoportnak, mint az ismeretre éhes tanulni vágyó személyek, de a vezetőé a felelősség, hogy mindenkit bátorítson az aktív részvételre. Az egyéni hátterek, tapasztalatok, kurázsik és egyénenként feltett kérdések alappillérek a tanulókör-folyamatban. Ez tehát azt jelenti, hogy mindenegyes résztvevő, személyiség, ember egy-egy része a tanulókörnek, arra hatást gyakorol, részt vehet irányításában, döntései következménnyel bírnak. Ez az “öreg” tanulási módszer minden korábbinál jobban alkalmazható ma, mint valaha.

Bocsánat, de a bejegyzéshez egyelőre nem lehet hozzászólni.